Välkommen

Kenneth Johansson, Torna HällestadVälkommen till Söderkrokens getter. Mitt namn är Kenneth Johansson, och jag är bland annat getbonde. Jag och mina getter bor i Torna Hällestad i Skåne. Här har jag  göingegetter, anslutna till Allmogegetens genbank.  På dessa sidor berättar jag om getterna, och om produkter och tjänster som redan finns och som jag planerar för. Jag har också en sida med resurser för dig som vill skaffa getter men inte riktigt vet hur man skall komma igång.

En förförisk tomini alla griglia con miele

Är du intresserad av matlagning där en av ingredienserna är getkött har du kommit rätt. Gå till denna sida och läs mer.

Tycker du om getost rekommenderar jag denna sida.

 

NOTISER i KORTHET 

Ny forskning om hur getter gör när de beslutar sig för att gå mot en ny destination.

Ja, hur gör getter när de själva beslutar sig för att gå åt ett visst håll? Getter är – tillsammans med många andra arter – mycket sociala djur och kan som sådana fatta kollektiva beslut om vilka aktiviteter som ska äga rum och tidpunkten för när dessa aktiviteter ska starta. Ny forskning har utmanat en äldre föreställning om hur dessa kollektiva beslut går till.

Det finns i forskningen två huvudsakliga hypoteser om hur beslutsprocessen ser ut hos getter. Den som tidigare varit den mest förekommande har kallats ”omröstningshypotesen” (voting hypothesis) och den går ut på att getterna använder kroppsorienteringen för att ”rösta” om vilken aktivitet som ska äga rum och i vilken riktning denna aktivitet ska starta upp. Omröstningshypotesen förutsäger alltså att beslutet att förflytta sig föregås av att getterna med kroppen pekar ut färdriktningen, dvs de kommer att först peka och sedan förflytta sig. Den andra hypotesen kallas för ”kopieringshypotesen” (copying hypothesis) och den går ut på att getterna orienterar sig själva genom att göra som de närmaste getterna har gjort och tillsammans banar de väg och får hela eller en större del av gruppen att flytta sig från en plats till en annan. Kopieringshypotesen förutspår således att getterna svarar på grannarnas rörelse, vilket resulterar i både enighet om vilken riktning man ska ta ut samtidigt som avgång i denna riktning sker. Båda hypoteserna gör gällande att getterna vid övergången från t ex vila till att förflytta sig till en annan miljö uppvisar en hög sammanhållning utan någon identifierbar ledare eller uppenbar signalering från någon ledare. Detta har getter gemensamt med andra hovdjursarter, såväl partåiga som uddatåiga.

Den nya forskningen bestod bestod av två delar, dels av att skapa virtuella modeller för båda hypoteserna och dels av empiriska studier tillsammans med en flock med frigående getter (Capra aegagrus hircus) vid kanten av Namiböknen, i Tsaobis Nature Park. Det antal getter som, med hjälp av GPS och annan digital utrustning, detaljstuderades under en ganska lång tid – en period på 10 dagar (9–18 september 2015) – var 16 vuxna djur. För huvuddelen av dessa 16 djur har alltså en mängd rörelsesdata nu analyserats.

Resultaten stöder inte en hypotesen om omröstning-med-kroppsinriktning utan överensstämmer istället med den s k kopieringshypotesen, dvs beslutet om förflyttning är en process som växer fram genom att gruppens medlemmar ger akt på sina närmsta grannar och gör som dessa gör varvid hela gruppen börjar röra sig i någorlunda samma riktning. Forskarna menar dessutom att flera studier som tidigare gjorts och som pekat mot omröstningsypotesen, i själva verket ska förstås som att djuren kopierar varandra samtidigt som de sätter sig i rörelse.

Hela rapporten finns att läsa här.

_________________________________________________

Under 2018 gjorde jag en undersökning om hur vanligt det var med getkött på matbordet i Sverige. Här finns en sammanställning av denna enkät.

_________________________________________________

Nu finns en sammanställning av besöken på dessa hemsidor under verksamhetsåret 2020. Läs mer här om vad alla som besökte hemsidorna gjorde, vilka sidor som var populärast, vad man laddade ner, med mera.

_________________________________________________

Tänk vad man kan hitta på om getter! De kan vara syndabockar. Det visste vi kanske tidigare. Men har du hört talas om en Judas-get? Läs mer här.

Jag finns också på Facebook