Kursdag med KALLE HAMMARBERG

getter

OBS: detta event ägde rum 2015!!

Den 22 maj kommer den legendariska getveterinären Kalle Hammarberg till Skåne och håller en kursdag på temat: “Getter är getter, inte får eller decimalkor”.

Veterinärer och getägare i Skåne kan då äntligen bjudas in till en heldagskurs, arrangerad av föreningen RAG Romelebygdens AllmogeGetter.

På kursen går Kalle igenom geten som djur och ställer frågan: “Vem är geten?”. Vidare tar han upp en del om utfodringens grunder, om lämpliga miljöer för geten och vilka de vanligaste getsjukdomarna är samt – inte minst – hur man kan förebygga och bota dem. Det kommer att finnas många möjligheter att ställa frågor om dina getters väl och ve. Skicka dem gärna via kontaktformuläret här så vidarebefordrar jag dem till Kalle. På det viset blir svaren väl förberedda.

Kostnad/person är 700kr. Anmälningsformulär kommer snart.

I priset ingår: en hel dags utbildning, Kalle Hammarbergs Kompendium “Getter, Hälsovård och sjukdomar” till veterinärer respektive getägare, morgonfika, en stadig lunch och eftermiddagsfika.