Mina getter

 

Som säkert framgått har jag göingegetter.  Alla getter har genbanksintyg, och finns med i Allmogegetens genbank. Totalt fanns det i hela landet vid slutet av år 2018  endast 404 göingegetter – varav 70 bockar och 334 getter (Heidrun 3-4/2019, s 11). För göingegeten har det varit en positiv utveckling de senaste åren, men sista året minskade antalet göingegetter. Det är främst antalet bockar som minskat och de är nu nere på samma nivå som 2010, medan antalet getter varit mer konstant (med undantag för året 2017 då antalet getter var det högsta någonsin sedan statistiken startade 2003).

Getter i skogen
Getter på utflykt, mumsar grönt och gott.

Jag har idag sexton getter totalt, varav nio bockar (Keso, Andante, Manchego, Kvarg, Pecorino, Paesano och Portofino samt två bockar som föddes sommaren 2019) och sju getter (Mozarella, Vitsippa, Caprina, Activia, samt tre getter som kom under våren och sommaren 2019). De nya bockarna och getterna har ännu inte genomgått den obligatoriska namngivningsceremonin.

Nedan kan du se dessa och även stamtavlorna för de getter som idag finns i genbanken (denna uppdateras hela tiden då nya getter tillkommer).

Det finns många skäl till varför vi ska bevara äldre typer av getter som kanske inte längre är konkurrenskraftiga för den som vill bedriva ett mer inkomstbringande lantbruk. Här kan du läsa mer om bevarandearbetet och genbanker.


Bocken Keso (se stamtavla)

Här är bocken Andante … (se stamtavla)

… och bocken Kvarg  (se stamtavla).

Och så 2018 års bockar Portofino (se stamtavla) …

… och Paesano (se stamtavla)


Här är Mozzarella … (se stamtavla)


… och geten Vitsippa (se stamtavla).


… och geten Caprina (se stamtavla)

Geten Activia … (se stamtavla)

 

 

 

I hagen skuttar också 2019 års killingar. De två ännu ej namngivna bockarna syns här: