Mina getter

Som säkert framgått har jag göingegetter.  Alla getter har genbanksintyg, och finns med i Allmogegetens genbank. Totalt fanns det i hela landet vid slutet av år 2018  endast 404 göingegetter – varav 70 bockar och 334 getter (Heidrun 3-4/2019, s 11). För göingegeten har det varit en positiv utveckling de senaste åren, men sista året minskade antalet göingegetter. Det är främst antalet bockar som minskat och de är nu nere på samma nivå som 2010, medan antalet getter varit mer konstant (med undantag för året 2017 då antalet getter var det högsta någonsin sedan statistiken startade 2003).

Getter i skogen
Getter på utflykt, mumsar grönt och gott.

Jag har idag femton getter totalt, varav sju bockar (Keso, Andante, Kvarg, Paesano och Portofino samt två bockar som föddes under 2019 och som nu fått namnen Grigio och Neve) och sju getter (Mozarella, Vitsippa, Caprina, Activia, Elsa och La Vita – som först döptes till Per Jöns Bäbä Vita Lamm, men så kan ju inte en get heta – samt en get som kom under 2019 och som nu döpts till Dolce).

Dessutom skuttar en killing omkring som föddes i början på detta året. 

Nedan kan du se dessa och även stamtavlorna för de getter som idag finns i genbanken (denna uppdateras hela tiden då nya getter tillkommer).

Det finns många skäl till varför vi ska bevara äldre typer av getter som kanske inte längre är konkurrenskraftiga för den som vill bedriva ett mer inkomstbringande lantbruk. Här kan du läsa mer om bevarandearbetet och genbanker.

Bocken Keso (se stamtavla)

Bocken Andante (se stamtavla)
… och bocken Kvarg (se stamtavla).
… och Portfino (se stamtavla)
… och Paesano (se stamtavla)
… och Grigio (stamtavla kommer)
… och Neve (stamtavla kommer)
Här är geten Mozzarella (se stamtavla)
… och geten Vitsippa (se stamtavla)
… och Caprina (se stamtavla)
… och Activia (se stamtavla)
… geten La Vita (se stamtavla)
Geten Elsa (se stamtavla)