Mina getter

Som säkert framgått har jag göingegetter.  Alla getter har genbanksintyg, och finns med i Allmogegetens genbank. Totalt fanns det i hela landet vid slutet av år 2016  endast 431 göingegetter – varav 96 bockar och 335 getter (Heidrun 3-4/2017, s 7). För göingegeten har det varit en positiv utveckling de senaste åren.

Jag har idag tio getter totalt, varav fyra bockar (Keso, Andante, Kvarg och Kettil). Getterna heter  Mozarella, Vitsippa, La Vita, Caprina, Activia och minstingen Elsa. Nedan kan du se dessa och även stamtavlorna för de getter som idag finns i genbanken (denna uppdateras hela tiden då nya getter tillkommer).

Jag vill sakta bygga ut flocken till cirka tio getter, och en eller två bockar. Det finns många skäl till varför vi ska bevara äldre typer av getter som kanske inte längre är konkurrenskraftiga för den som vill bedriva ett mer inkomstbringande lantbruk. Här kan du läsa mer om bevarandearbetet och genbanker.


Bocken Keso (se stamtavla)


Här är Mozzarella. (se stamtavla)

La Vita, som inköptes under namnet “Per Jöns Bäbä vita lamm” (men så kan ju inte en get heta!), kom till mig sommaren 2015 (se stamtavla) …


… tillsammans med  geten Vitsippa (se stamtavla).

Här är bocken Andante (se stamtavla)


Och geten Caprina (se stamtavla)

Geten Activia (se stamtavla)

Bocken Kvarg  (se stamtavla).

Och här är årets (2017) tillskott: Bocken Kettil (se stamtavla) …

… och geten Elsa och jag (utan stamtavla).