Om …

… getter

Oinochoe_Wild_Goat_LouvreGetter (Capra hircus ) var bland människans första domesticerade djur, anpassade från den vilda rasen Capra aegargus . Ursprunget kan dateras tillbaks till omkring 10,000-11,000 år sedan, också känd som den neolitiska perioden, och geografiskt till Främre Orienten. Där började man hålla små hjordar av getter för mjölken och köttet, men också för det bränsle som spillningen utgör om man tar vara på den, samt för material geten ger till kläder och byggnader: hår, ben, hud och senor . Idag räknar man med att det finns mer än 300 raser av getter, och de lever i klimatzoner som sträcker sig från höga berg till djupa dalar, från kallaste kyla till varmaste öknar. Senaste DNA-forskningen tyder på att alla idag levande getter härstammar från en handfull djur som har levt på några få geografiska ställen.
(Se vidare AboutEducation samt Filipe Pereira, m fl, Tracing the History of Goat Pastoralism: New Clues from Mitochondrial and Y Chromosome DNA in North Africa, i Mol Biol Evol (2009) 26 (12): 2765-2773).

Här kan du ta del av ett föredrag om getens historia som jag höll på URFOLKENS DAG sommaren 2015.

… göingegetter

Jag har göingegetter. På Allmogegetens hemsida kan man läsa allmogegetföljande om allmogegetter och om göingegeten:
“Allmogegetterna är oförädlade lokala lantraser. Sådana raser betecknas ibland allmogeraser. De är under århundraden anpassade till lokala förhållanden och ett självhushållande jordbruk. De har aldrig utsatts för förädling i form av medveten inkorsning med importerade djur eller selektion efter speciella avelsmål.

Vi talar i dag om tre olika lokala raser från skilda miljöer: Göingegeten är anpassad till fattig sydsvensk skogsbygd, jämtgeten till fäbodbruk och lappgeten till renbetesmark i norr. Det finns små utseendemässiga särdrag men olika färger kan förekomma såväl bland allmogegetterna som bland övriga lantrasgetter.”

… mina getter

När jag har byggt ut verksamheten kommer jag att ha ca 10 getter (och två bockar) för mjölkproduktion och osttillverkning. Även om Göingegeten inte är en högproducerande mjölkget kommer den att ge tillräckligt med mjölk för att producera några goda ostar. Läs mer om mina getter här.

Publicerat av Kenneth Johansson Onsdag 17 maj 2017