Publikationer

Numera är jag pensionär, en före detta historiker, systemförvaltare och pedagogisk utvecklare. Under mitt arbetsliv publicerade jag bland annat följande arbeten.

Redaktörskap (3 st)

Artiklar (2 st)

Bokkapitel (11 st)

Konferensbidrag (1 st)