Produkter

Under år 2020 kommer jag att fortsätta det strävsamma arbetet med att starta upp  osttillverkning i liten skala. Målet är att producera några olika osttyper och saluföra dessa lokalt, samt till vänner och bekanta.