Finns det en marknad för getkött i Sverige?

Introduktion

Som redan framgått finns det möjligheter att utveckla en marknad för getkött. Egentligen finns det två faktorer som talar för detta. Det finns – för det första – tack vare invandringen till Sverige en växande andel människor som redan vet hur gott och nyttigt getkött är. Det finns också en växande andel av befolkningen som vill utveckla bättre kostvanor. Sammantaget kan detta mycket väl driva fram en ökad efterfrågan på getkött. Getkött har en låg fetthalt och ett lågt kolesterol, det är till och med magrare än fjäderfä och – och nu blir det djupt – getköttet ger den som vill ha konjugerad linolsyra (1).

Frågan är om det kan bli lönsamt att starta uppfödning av getter för köttproduktion i Sverige? I ett sort land som USA har getköttsproduktionen ökat markant under de senaste åren, så varför skulle det inte kunna gå i Sverige? Någon gång kan det väl komma något bra från USA!

Marknadsföringskanaler

Hur kan man då marknadsföra sina planer och – när man kommit så långt – den nystartade produktionen av getkött? En av de viktigaste faktorerna för att få fart på en marknad är utan tvivel att kunna uppvisa en hög kvalitet och en säker tillgång på det man vill sälja – i detta fall på getkött. Det kan vara ett problem som man inte direkt övervinner. Gethållningen i Sverige är i allmänhet småskalig. Men det finns några kanaler som bör undersökas för att snabba på etableringen av den nya produktionen. Till att börja med kan man marknadsföra sina produkter i lokala/regionala butiker som fångar upp mathantverk i närområdet. På sikt bör man dock utveckla en mer självständig gårdsförsäljning. Det senare gäller särskilt om man vidareförädlar sina produkter. I allmänhet är det mest lönsamt att försöka knyta en stor andel av försäljningen till den egna gården. Då elimineras transportkostnader liksom ett prispåslag från andra led i försäljningskedjan. Man bör också undersöka möjligheterna att kontakta kända krögare/restauranger för att om möjligt få dem att använda och marknadsföra produkterna. Kostnader och ansträngningar för detta kommer att variera beroende på vilka kanaler man väljer.

Produktion

Getter kan killa två gånger om året – men bör inte göra det! Dräktighetstiden för en get är 145-155 dagar. Om du ska ha mest kött ut av getterna kanske du ska fundera på att skaffa Boergetter (här kan du läsa mer och ställa frågor om Boergetter i Sverige). Andra getraser för köttproduktion är Kiko, den Nubiska och den spanska geten. Men tänk på att det kan vara svårt att få tillstånd från Jordbruksverket att ta in raser som inte redan introducerats på den svenska marknaden. Den nubiska geten och Boergeten finns dock redan i Sverige och det kan därför finnas möjligheter att köpa sådana inom landet.

Avslutning

Köttgetter måste ha bra  foder för att deras näringsbehov ska tillgodoses och tillväxten bli bra. Om man har en större (medelstor) gård är kanske detta inget problem. Då kan gethållningen gå in i det rotationsbetesprogram som man förmodligen redan etablerat, med betande på stubbåkrar och ängsmarker, kompletterat med  foder av varierande slag.