En liten undersökning om getkött

Detta är en undersökning om möjligheten att utveckla en marknad för olika getköttsprodukter. Småskaligheten står i centrum men det kan ändå vara bra att få en liten hint om huruvida det kan vara lönsamt att ha getter även för köttproduktion – även om man inte har den bästa getrasen för denna typ av produktion.

Här kan du läsa om resultatet av undersökningen – som ska pågå under hela 2018 – efter ett kvartal!

Vill du delta i en sådan undersökning? Den tar inte många minuter att genomföra, men det skulle vara av stort värde för mig om du skulle vilja göra det.

Tack på förhand för att du vill avsätta någon minut för detta.


Länkar

Survey of the marketing concept for organic goat meat in the Netherlands

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license
You are free to:

Under the following terms:
  • No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.