Analys av enkäten om getkött efter första kvartalet

Det kan vara av intresse för alla som kommer att svara på enkäten att se hur andra har svarat under det första kvartalet.(1) Under denna period kom 4,8 % av alla som hade svarat från en plats utanför Sverige, 14,3 % kom från norra Sverige, 28,6 % från Mellansverige och 9,5 % från södra Sverige. Härutöver efterfrågar jag också vilka som kom från Skåne. Utöver de angivna platserna ovan kom 23,8 % från landsbygden någonstans i Skåne och 19 % från en stad i Skåne. De flesta – ca 42 % – kom alltså från Skåne. 

På frågan om de tyckte om getkött svarade 81 % att det gjorde dom, medan 19 % uttryckte en viss skepsis!

Många hade redan provat att äta/tillaga getkött. Hela 71,5 % svarade att de redan ätit getkött och att det gav mersmak. 19 % hoppades snart få smaka getkött medan 9,5 % vidhöll att de var skeptiska.

De som hittills svarat på enkäten hade inte ätit getkött så ofta som varje månad eller oftare. 14,3 % hade ätit det någon gång då och då, och lika många bara några gånger under det senaste året, medan 23,8 % bara hade smakat det någon gång. Några vegetarianer/veganer hade bara ätit getost, men ville inte äta getkött. Någon hade hittat getkött i butik och tillagat det själv, medan andra klagade över att det inte gick att få tag på någonstans. Sammanfattningsvis hade deltagarna i enkäten inte ätit getkött särskilt ofta, 

Några hade ätit det på Kreta/Grekland och i Frankrike, andra i Thailand/Asien och en hade ätit grillat getkött i Tanzania – tillagat av massajer!

På frågan om hur man tillagat getkött varierade svaren ganska mycket. De som vid flera tillfällen hade tillagat getkött hade gjort det på många olika sätt, medan de som endast tillagat getkött någon enstaka gång mest hade tillagat köttet som en stek, t ex ugnsstek med örtkryddor och vitlök. Men allra vanligast var det att tillaga getköttet som en gryta, följt av ett större köttstycke som  ugnsstekts men också tillagat i mindre bitar. Någon hade hittat bra recept på nätet och resultatet hade blivit lyckat!

Hur intresserad var man då av att köpa getkött i affär regelbundet? 14,2 svarade att de inte alls skulle vara intresserade av det, medan 23,8 % kanske skulle vara intresserade. De allra flesta, 61,9 %, skulle vara mycket intresserade av handla getkött i affär regelbundet.

Hur intresserade skulle man då vara att handla getkött i affär om genomsnittspriset var 300 kr/kilo? Hur mycket getkött skulle man då köpa? 47,6 % skulle handla ca 1-2 kilo i månaden, medan 9,5 % skulle köpa mellan 2-4 kilo och lika stor andel skulle köpa mer än 4 kilo per månad. Men 23,8 % visste inte hur de skulle göra även om många av dessa var intresserade av själva idén att köpa getkött i närmsta livsmedelsaffär.

Så var frågan hur intresserad man skulle vara av att köpa getkött om det bara fanns tillgängligt hos några få återförsäljare, hos t ex några getuppfödare. Fortfarande var 14,2 % inte alls intresserade av att köpa getkött, och precis som ovan var 23,8 % kanske intresserade av att köpa sådant getkött. Och lika stor andel 61,9 % var mycket intresserad av att köpa getkött från en återförsäljare, typ gårdsbutik. Det verkar alltså finnas en ganska stor andel som verkligen önskar att få tag på getkött, vare sig det kommer från en affär och betingar ett ganska högt genomsnittligt kilopris eller kommer från en gård och bara kostar hälften så mycket som i affären. 52,3 % skulle i det senare fallet köpa 1-2 kilo getkött per vecka, 14,2 % skulle köpa mellan 2-4 kilo och lika stor andel skulle köpa mer än 4 kilo. Endast 9,5 % – mindre än fallet var då det gällde att köpa kött från affär till dyrare pris – var lite osäkra på om de skulle köpa något getkött alls. Det tycks alltså finnas en övre gräns för hur mycket man vill betala för getköttet, och svaren tyder också på att priset har en betydelse.

Flera i undersökningen hade egna getter.

En av enkätdeltagarna skriver:

"Min önskan och vore att det 
fanns getfarmar lite varstans i Sverige, 
så att det fanns att köpa ÖVER HELA LANDET,
dvs även i Norrbotten. Det är ett magert, 
naturligt och välsmakande kött. 
Men det behövs mer info om dess fördelar 
och det skall inte vara en trendprodukt 
utan istället en produkt som behandlas 
med respekt och med regelbunden tillgång. 
Tyvärr är många matskribenter och 
kockar alltför trendkänsliga, ängsliga 
och effektsökande. Din sajt med recepten 
här är helt underbar. Jag skall prova 
samtliga. Men jag är stolt över att 
jag, första gången jag köpte getkött, 
och inte fann något vettigt recept på 
webben, lyckades åstadkomma en mör och 
välsmakande getstek och getgryta. 

Jag skulle vara överlycklig för 
möjigheten att kunna köpa getkött 
när jag vill.”

En annan skriver:

"Vi har faktiskt en getproducent 
i relativ närhet; köper direkt från dem. 
Getter är fantastiska djur. Dessutom 
inbillar jag mig att när efterfrågan 
på produkter från get inte är större 
än idag, har getfarmare ett genuint 
intresse av sina djur. Därmed har 
djuren ett gott liv; fjärran från 
grisfabrikerna som tyvärr fortfarande 
existerar. Tack för att ni finns, 
ni som vårdar era djur!!”

(1) När enkäten är helt klar kommer jag att publicera vad N (antal deltagare i enkäten) är. Tills dess använder jag bara procentsatser.