Getter i litteraturen

Läs om boken Problemet med får och getter av Joanna Cannon.

Eller den underbara Goatwalking: A Guide to Wildland Living av Jim Corbett.

Eller varför inte Elias Portolu av Grazia Deledda (som var samtida med Selma Lagerlöf och som liksom henne fick Nobelpriset i litteratur) eller Kapten Corellis mandolin av den engelska författaren Louis de Bernières.

Det finns också skildringar av getter i litteraturen från andra delar av världen. Läs om boken POONACHI, or the Story of a Goat, skriven av den indiske författaren Perumal Murugan.

Här kommer några anteckningar om GETEN som SYMBOL för olika egenskaper genom tiderna.

Geten har länge fungerat som ett hjälpmedel för att skapa visuella föreställning om gott och ont i litteratur, konst och folklore. Den har betytt olika saker i olika kulturer: mildhet i en tradition och sensualitet och äventyrlighet i en annan. Båda könen har symboliserat fruktbarhet, vitalitet och oändlig energi. Bocken har varit sinnebilden för maskulin virilitet och kreativ energi, medan geten har karakteriserat den feminina och generativa kraften och överflödet. I en del kulturer har geten fått ge vika för gazellen eller antilopen, men med samma symbolism.

Geten var troligen, efter hunden, det tidigaste tamdjuret (se mer om detta här). Getter som betar eller vilar, eller som mjölkas av en getherde, är vanliga bilder för att beskriva idylliska scener, det paradisiska tillståndet. Som sådana förekommer de i både hednisk och kristen konst.

I de sumeriska myterna tillhörde getterna guden Marduk,  magins och gudomlighetens beskyddare i Babylon, och han betraktades som både potent och okomplicerad på grund av denna förening. Agni,

Agni, eldens gud, rider en get.

den vediska guden, rider en vagn som dras av getter i hinduiska berättelser; och Tor, åskans gud, förkroppsligar styrka och virilitet i skandinavisk mytologi. Tors getter, Tanngrisnir och Tanngnjóstr, slaktas och festas på varje natt, men när deras ben samlas ihop kommer dessa magiska djur åter till livet. Den vilda geten var helig för Artemis och återfinns även i Dionysos, som tar denna form när han flyr från Typhon.

En etruskisk svärtad vas med två dansande satyrer. Bredvid satyrerna är en sfinx.

Även satyrerna är till hälften människor, och andra hälften antingen häst eller bock. Som sådana hemsöker de skogar och berg som följeslagare till framför allt Dionysos. Även Pan har ben, horn oh skägg av en get.

Getter och hundar offrades på den romerska Lupercalia – den antika, eller förromerska årliga festivalen som ägde rum i Rom den 15 februari för att besvärja alla onda andar och rena staden.

Geten symboliserad också otrevligheter. Denna tradition överfördes till kristendomen, där geten kom att representera djävulen, lusten och de fördömda medan fåren blev symbol för de frälsta, de som räddats undan djävulens list. 

I Bestiarierna – de medeltida berättelserna om djuren – beskrivs geten på följande sätt:

Lyssna på ett kort utdrag ur vetenskapsradion Historia.

Användningen av geten som syndabock, för att bära hela samhällets synder, är en universell föreställning som redan fanns i riter från det antika Babylon – och fram till dagens Japan. Namnet härleds från de hebraiska ceremonierna av försoningsdagen (Yom Kippur), när en get användes för att bära ut folkets synder i öknen och därmed befria dem från konsekvenserna. Läs mer om det här.

I arabisk folklore associeras den högreste bocken, som leder hjorden,  med värdighet och ära, men i motsats till det lilla fåret symboliserar  också bocken laglöshet, oberoende och förmågan att gå sin egen väg.

Den kinesiska getguden Yang Ching har vitt ansikte, horn, ett långt skägg och en speciell huvudbonad. Han är också en mongolisk gud. Ryssland har en trä-ande, Leshi, som liknar Pan och satyrerna i att ha mänsklig form men med horn, öron och ben som på en get.

Texten från J.C. Cooper, Symbolic & mythological animals, 1992.