Goatwalking – A Guide to Wilderness Living

James A. “Jim” Corbett, skrev boken Goatwalking . A Guide to Wilderness Living – a Quest for the Peaceable Kingdom som publicerades år 1991. Han levde mellan 1933 – 2001 och var en amerikansk ranchägare, författare, kväkare, filosof och människorättsaktivist och tillika en av grundarna av Sanctuaryrörelsen som under 50-talet tog emot flyktingar från mellanamerika.

corbett_1Han tog sin magisterexamen i filosofi på Harvard, men forskade också om biodling och djurhållning i allmänhet och getter i synnerhet. Lite senare i livet blev han kväkare och opponerade kraftfullt mot USAs engagemang i Vietnam

År 1981 blev han medveten om alla de flyktingar som flydde från inbördeskrigen i El Salvador och Guatemala. De korsade gränsen från Mexiko in i Arizona, där han bodde, för att söka politisk asyl.  På den tiden fick väldigt få av dessa flyktingar skydd i USA då de amerikanska  regeringarna finansierade och höll dessa republiker under armarna. Myndigheterna instruerades istället av utrikesdepartementet att neka de flesta asyl.

Tillsammans med andra aktivister startade Corbett en liten rörelse
i Arizona för att hjälpa dessa människor att komma över gränsen,
genom att ge stöd, transportera dem till ett säkert ställe  och ge dem husrum. Dessa aktivister kunde, tillsammans med kyrkor och
bland annat kväkarrörelsen, hänvisa till flera religiösa prejudikat som gjorde det möjligt att skydda människor som flydde från förföljelse och förtryck. Rörelsen hämtade också stöd i  Genèvekonventionen som försvårade för alla som undertecknat den att deportera flyktingar tillbaks till länder mitt i inbördeskrig.  PÅ detta sätt  hjälptes tusentals flyktingar som kom att finna en fristad i USA.  

Men Corbett och tio andra människorättsaktivister runtom i Arizona blev ändå arresterade för sitt arbete, eftersom det stred mot de amerikanska immigrationslagarnaHan blev dock så småningom frikänd från alla anklagelser  och fortsatte sitt arbete med att bistå flyktingar och med att skriva böcker och artiklar om bland annat social rättvisa.

Hans mest kända böcker är nog Goatwalking från 1991 och
Sanctuary for All Life (postumt publicerad 2005). Han dog 2001.

Goatwalking

Hans bok Goatwalking – a Guide to Wilderness Living goatwalkär en stundtals ganska komplicerad och tät bok. Här utvecklade han sin filosofi om goatwalking som ett kreativt sätt att leva snarare än ett possessivt sätt som det kapitalistiska USA har gjort sig känt för; ett liv i skaparglädje snarare än prylhysteri.  Med en blandning av  kväkarrörelsens filosofi och en invecklad logik bestående av begrepp som civil olydnad,  sabbat i gemenskap, covenanting (ett avtal som sluts i gemenskap utan att kränka någon parts självbestämmande),  hänvisningar till bibliska passager och begrepp, som t ex cimarron (vild och ociviliserad i en civilisationskritisk mening), men också med hänvisning till taoismen och buddhismen får han getvandringar till att bli sofistikerade aktioner riktade mot ett samhälle på väg bort från all mänsklighet och medmänsklighet. Genom att tala med tänkare och filosofer som Ayn Rand, Edward Abbey, Henry Thoreau och Carl Schmitt blir getvandringen en politisk handling!

Corbett har också mycket att säga när det kommer till mer jordnära saker som djurhållning och överlevnad i vildmarken, om omvårdnad om getterna i ett ganska tufft landskap av torra öknar och höga berg. Han ger tips om hur man som nomad kan valla sina  getter, hur man komplettera en get-mjölk diet med växter och insekter, hur man mjölkar en get och hur man gör den rumsren nog att sova tillsammans med i tält, hur man undviker giftiga växter i naturen och hur man kan hittar läkemedel i samma natur, hur man bereder getmjölk och gör yoghurt och ost.