Innehållsförteckning Heidrun 1994 – 2020

Heidrun är Föreningen Allmogegetens medlemstidning.  Här är innehållsförteckningen åren  1994-2020.

2020

Nr 1/-20

– Allmogegetter – då, nu och sen då? (Malin Borg)
– Lantraser och livsmedelsberedskap (C. Söderstjerna)
– Självhushållning med getter (AnnJessica Ericsson)
-Getters gener följer människan genom Afrika (SLUs kunskapsbank 23 januari 2020)
– Har lantrasföreningarna spelat ut sin roll? (Föreningen Allmogetens svar på enkät från Jordbruksverket)

Nr 2-3/-20

– Ekonomisk redovisning av verksamhetsåret 2019
– Verksamhetsberättelse
– Orf (smittsamt muneksem (Information från statens veterinärmedicinska anstalt/SVA)
– Getbeståndet i Sverige år 1920 (Ulf Carlberg)
– Genbanksstatistik 2003-2019 (C. Söderstjerna)
– Ursprungsbesättningar, founders och linjer (C. Söderstjerna)
– Genbanksintyg och anslutning till genbanken (C. Söderstjerna)

Nr 4/-20

– Resultat från DNA-analys av allmogegetter under 2018-2019 (Anna M Johansson)
– Avel i små populationer (C. Söderstjerna)
– Rim, ramsor och visor om getter (C. Söderstjerna)

2019

Nr 1/-19

– Välkommen till Nytorp 2089 på årsmöte (Jessica och Peter Wictorsson)
– Klövvård
-Kommer jag att hitta en “geep” i hagen framåt sommaren?(AnnaHall)
-Stöd till Lantrasföreningar och hotade husdjursraser (C. Söderstjerna)

Nr 2/-19

– När Engla-getterna från Aspås k om till Storuman (Erland Wadsten)
– Om vikten av att kunna mjölka (Maud Svedin)
– Årsmötet på Nytorp
– Verksamhetsberättelse från årsmötet 2018 till årsmötet 2019 
– Protokoll fört fört vid Föreningen Allmogegetens årsmöte i Sösdala den 11 maj 2019

Nr 3-4/-19

– Getanpassad miljö (C. Söderstjerna)
– Allmogegetter i ny musikvideo (C. Söderstjerna)
– Genbanksstatistik 2003-2018 (C. Söderstjerna)
– Getskinn till jul
– Bereda skinnfällar (Linnéa Öjes)
– Garvning till läder ((C. Söderstjerna)
– Getkok för nybörjare (Erik Abrahamsson)
– Gårdstomtens gröt – ett gott kulturarv (Ulf Carlberg)

2018

Nr 1/-18

– Vad väljer getter – och när? (C. Söderstjerna)
– Dihinder och asmithinder för getter i gamla tider (A. J. Eriksson)
– Årsmöte i Skattlösberg (K. Eriksson&T. Håkansson)
– Diande killingar positivt för mjölken  

Nr 2/-18

– Tips när fodret tryter (C. Söderstjerna)
– Vi har utlyst katastroftillstånd (A. J. Eriksson)
– Årsmöte i Dalarna

Nr 3/-18

– Anna Åkerlind – Ny genbanksansvarig för jämtget
– Genbanksstatistik 2003-2017 (C. Söderstjerna&R. Olsson)
– Freja och Loke fortfarande populärast (C. Söderstjerna)
– Mjölkning till husbehov (C. Söderstjerna)

Nr 4/-18

– Suppleant nummer fyra (Stefan Jansson)
– Getter i naturvården (C. Söderstjerna&R. Olsson)
-Nyforskning.Getterföredrargladaansikten

2017

Nr 1/-17

– Levande samlingar på friluftsmuseer (E. Rynger)
– Jag mötte en lantras … och sedan flera (J. Wictorsson)
– Bakgrunden till fristadsdeklarationen (R. Olsson & C. Söderstjerna)
– Fristadsdeklarationen

Nr 2/-17

– Gör egen kefir (A. J. Eriksson)
– Årsmöte 2017
– Geten i Sverige (presentation av en ny bok)

3, 4/-17

– Skottlands “vilda” lantrasgetter (B. Dahlgren)
– Genbanksstatistik 2003-2016 (C. Söderstjerna)
– Lång resa med kort get-snack! (A. J. Eriksson)
– Föreningens CAE-policy (C. Söderstjerna)
– Vad är CAE?
– God Jul med getminnen från nybyggartiden (A. J. Eriksson)
– Getpyssel till jul
– Rapport av parasiter i träckprov hos allmogegetter, 2017 (M. Berggren)
– Jämtgetter på Skånes Djurpark (C. Söderstjerna)

2016

Nr 1/-16

– Ny på getternas planet (C. Liljerås)
– Lappget-träffen i Västerbotten (M. Hörnqvist)
– Risgärdesgårdar (C. Söderstjerna)
– Bevara bäst (A. Lekander)

Nr 2/-16

-Kärt återseende – Getternas långtidsminne (U. Carlberg)
– Giftiga växter (C. Söderstjerna)
-Årsmöte 2016

Nr 3/-16

– Genbanksstatistik 2003-2015 (C. Söderstjerna)
– Ne teknologi knäcker koden hos de gamla husdjursraserna (J. Hansen)
– Stor räddningsaktion av en flock värdefulla lappgetter (A.J. Eicsson)
– Om klockor och skillingar hos våra bräkande vänner (U. Carlberg)

Nr 4/-16

– Lappgetter med klockor (A.J. Eicsson)
– Lantraser och lantsorter (L. Lundberg)
– Stöpa talgdankar (A.J. Ericsson)

2015

Nr 1/-15

– En killing föds (G. Bengtsson)
– Getter. En nybörjarbetraktelse (?)
– Getstängsel (C. Söderstjerna)
– Getternas parasiter (C. Söderstjerna)
– Avelsplan för allmogegetter 2015-2020

Nr 2/-15

– Fodrets roll i bevarandet (R. Olsson)
– Forntida foder (R. Olsson)
– Ta löv (A. J. Eriksson)
– Slåtterängarna blommar (R. Olsson, C. Söderstjerna)

Nr 3/-15

Jag saknar detta nummer. Kan någon sända mig information om innehållet?

Nr 4/15

– Norrländska getnamn på 1800-talet (C. Söderstjerna)
– Get i kål (A. J. Eriksson)
– Klovar – Klassiskt och nyttigt vinterfoder för getter (A. J. Eriksson)
– Kan vi bevara en oförädlad lantras? (R. Olsson, C. Söderstjerna)

2014

Nr 4/-14

– Beteeende (C. Söderstjerna)
– Gethållning på vintern (L. Lundberg, C. Liljerås, C. Söderstjerna, AJ Ericsson)
– Öronen framåt och svansen upp! (forskning om getternas kroppsspråk)
– Boktips om lantraser och deras uppkomstmiljöer (R. Olsson, C. Söderstjerna)
– Granbockar (bildsida, julbockar av granris)

Nr 3/14

– Tema Getkött
– Tankar kring getternas roll i hållbar livsmedelsförsörjning (S. Zeigler)
– Kötthantering ti- ll husbehov (R. Olsson)
– Att stycka en bock eller get (R. Olsson)
– ”På andra sidan stängslet” om Islandsgeten
– Genbanksstatistik 2003-2013
– Anpassning till torvan (C. Söderstjerna)

Nr 2/-14

– En bra start som getägare (C. Söderstjerna)
– Att tänka på vid köp och försäljning av getter (Jordbruksverket mfl)
– Olovligt getbete i staden – om getter i Stockholm på 1700-talet (U. Carlberg)
– Från lantraser till specialraser (R. Olsson)
– Getter – inget för hjärtsvaga (A. Hall)

Nr 1/-14

– Skadade öron – vad kan vi göra åt det (C. Söderstjerna)
– Mjölka din allmogeget (C. Liljerås)
– Getter är smartare än man trott (forskning om getters inlärningsförmåga)
– Rapport från årsmötet i Tenhult
– Nya forskningsrön om CAE och MV (C. Söderstjerna)

2013

Nr 4/-13

20-årsjubileum
Allmogegetternas ursprung och tillvaratagande
Föreningens historia (E. Wadsten, R. Olsson)
Varför bildades föreningarna och hur går vi vidare (R. Olsson)
Julbockar och julbocksupptåg (C. Söderstjerna)

Nr 3/-13

Genbanksstatistik 2003-2012
Hur använder vi våra getter och hur bevarar vi kunskaperna om geten och dess användning (C. S)
Från bock till sock – riktiga raggsockor (AJ Ericsson)
Med Skuggans Willmer mot (h)jul – om att köra in en bock (U. Carlberg)

Nr 2/-13

Aktuellt om Schmallenbergvirus
Ny informationsbroschyr
Orf – smittsamt muneksem (L. Westman)
Skörda löv till vinterfoder (J. Widing)
Att bevara en kultur – om linderödssvinet (Martin Ragnar)
Tunnerbohults Albert, alias Pontus. Minneskrönika över en bock som bröt hornet. (Anna Hall)
Genbanksintyg och anslutning till genbanken.

Nr 1/-13

Rapport från årsmötet på Jamtli
Värmlandsfårens ursprung (Rikard Andersson)
Sälja livdjur (L. Westman)

2012

Nr 4/-12

Getskötsel förr i södra Sverige (ur folklivsarkivet)
När kylan kommer (C. Söderstjerna)
Getnamn
På kurs med Kalle Hammarberg (L. Westman)
Information om Schmallenbergviruset

Nr 3/-12

I Hörnebo, mitt i Getapulien, har di en göingeflock (Christina Liljerås)
Genbanksstatistik
Hemslakt till husbehov (J. Widing)
Get- och fårträff på Backfors Gård (Jonas Nordlund)

Nr 2/-12

Rapport från årsmötet på Torekällberget
Erfarenheter från bockar och hur man får dem att inte bli stångsliga (Acke Rising om sina jämtbockar)
Jag och mina fina getter (Lars Pettersson om sina jämtgetter)

Nr 1/-12

Genbanksinformation (4-sidig bilaga att ta ur och spara)
Min skäggiga familj (Natalie Zimmerman om sina göingegetter)
Smakfel på mjölken (C. Söderstjerna)
CAE-frågan (insändare av E. Wadsten och svar av J. Widing)

2011

Nr 4/-11

Getprodukter – inte bara mjölk (Ur avhandlingen Fäbodväsendet 1550-1920, Jesper Larsson)
Att testa eller inte testa (C. Söderstjerna om CAE)
Getterna på Berget i Lappmarken (Ingela Brosche om sina lappgetter)
Att bevara i en sluten genbank (J. Widing)

Nr 3/-11

Åtagandet fullgjort – Ronny Olsson sammanfattar 10 år som genbanksansvarig för lappgeten
Presentation av Lina Westman, ny genbanksansvarig för lappget
Den stora bockresan – transport av lappbockar genom hela Sverige (Stenström, Westman, Kentää
och Mosesson)
Insänt om problembockar
Att ta redan på vad en get väger (J. Widing)

Nr 2/-11

Rapport från årsmötet vid Hornborgasjön
Kritter på torpet (Ingemar Dreborg om sina göingegetter och andra lantraser)
Stadgeändring genomförd
Stängsling mot rovdjur (Henrik Stern, Rovdjursföreningen)

Nr 1/-11

Aktuella genbanksbesättningar
Hälsning från en jämtgetbesättning (Ulrika Skärström)
Tips i killingtider (C. Söderstjerna)

2010

Nr 4/-10

Klövvård (C. Söderstjerna)
Lantrasforum
Årsrapportering och geträkning

Nr 3/-10

Könsmognad, brunst och parning (C. Söderstjerna)
Genbanksstatistik
Getternas tänder (C. Söderstjerna)

Nr 2/-10

Den levande genbanken (R. Olsson, C. Söderstjerna)
Rapport från årsmötet i Hörby
Vanliga frågor om genbanksintyget
Utdrag ur nya avelsplanen

Nr 1/-10

Aktuella genbanksbesättningar
Lappgetter på lösdrift (L. Westman)
Urval av avelsdjur
Aktuellt om möte med SJVs generaldirektör, blåtunga och flytt av djur, stöd för hotade husdjursraser

2009

Nr 4/-09

Förord om val av avelsdjur
Normal och onormal killning (C. Söderstjerna, R. Olsson)
Lantrasforum 2009
Getter på stall under vintern (J. Widing)
Till minne av Engla Persson

Nr 3/-09

Vårt livs resa – Christine Lindh berättar om sina lappgetter
Lantraskursen på Jamtli
Getmjölkstvål
SJVs regler för dig som håller getter

Nr 2/-09

Rapport från årsmötet på Ingelstad
Får man tjudra getter?
Vad är Lantrasforum?
Bäst med egen bock (J. Widing)
När getterna kommer hem (C. Söderstjerna)
Annonsering på gott och ont

Nr 1/-09

Aktuella genbanksbesättningar
Getter och koppar (C. Söderstjerna)
Tre anledningar till att allmogegetterna är bevarandevärda
Lantrastransporten i februari

2008

Nr 4/-08

Allmogegetter vintertid
En julberättelse
Genbanken på Internet
Insänt – våra första getår (Linda Axelsson om sina göingegetter)
Julpyssel – gör en halmbock

Nr 3/-08

Tema – Geten som dragdjur
Inkörning av getter på Sötåsens NBG
Inkörning på Akalla 4H
Getens historia som dragdjur
Många äldre foton på getter som drar vagnar

Nr 2/-08 (A5-format)

Förord med presentation av nya styrelsemedlemmar och funktionärer
Tema – Mjölkning och mjölkprodukter
Enkla recept på färskost, messmör, fetaost med mera
Årsmöteshandlingar
Rapport från lantrasdagen i Hörby
Rapport från den första lantrastransporten av “värdefullt genetiskt material”
Bilder på göingegetter och lappgetter

Nr 1/-08 (A5-format, svartvit)

Medlems- och rasregister
Genbanksrapport 2007
Kallelse till årsmöte

2007

Nr 4/-07 (färg, A5)

Förord om bockar och slakt
Getterna från Ringvattnet (från getinventeringen)
Hälsning från Wikgården (bildreportage)
Information om Bluetongue
Rapport från Jordbruksverkets informationsmöte om EU-stöd
Julbild på bock från Piteå från början av 1900-talet
Bilder på getterna från Ringvattnet
Rapport från jämtgetansvarig om läget i jämtgenbanken

Nr 3/-07 (sv-vit, A5)

Förord med foderråd
10 år med göingegetter – Anette Isacsson berättar
Regler och förordningar – nyheter från bl a SJV
Rapport från Lantrasforum
Beställ äldre nr av Heidrun

Nr 2/07 (färg, A5)

Artikel om göingegeten Kyrkhults Teolinda
Årsmöteshandlingar
Mysteriet med en lappget som tappar hår
Bilder på göingegetter, bla från årsmötet på Fredriksdal

Nr 1/-07 (sv-vit, A5)

Medlems- och rasregister

2006

Nr 4/-06 (färg, A5)

Tema Lappgetter
Läsarbrev – Vårt första år med lappgetter
Uppsats om lappgetter och samisk getskötsel
Bilder på lappgetter

Nr 3/-06 (sv-vit, A5)

Landsbygdsprogrammet för 2007 – 2013
Tema CAE
Lantrasforum 2006

Nr 2/-06 (färg, A5)

Artikel – Mjölkning
Ostrecept
Rapport från årsmötet i Gränna
Bilder på Lillerudsgymnasiets göingegetter
Att mjölka genbanksgetter

Nr 1/-06 (sv-vit, A5)

Medlems- och rasregister
Artikel – Digivning

2005

Nr 4/-05 (färg, A5)

Artikel – Tors bockar (R. Olsson)
Artikel – Forntida foder (R. Olsson)

Nr 3/-05 (sv-vit, A5)

Klövvård
Rapport från årets Lantrasforum
Läsarfrågor om bl.a. getters beteende

Nr 2/-05 (färg, A5)

Göingegetter på 1000-årig betesmark (bildreportage)
Rapport från årsmötet i Göteborg
Presentation av föreningens nya ordförande Monica Andersson

Nr 1/-05 (sv-vit, A5)

Medlems- och rasregister
Getinventering

2004

Nr 4/-04 (färg, A5)

Styrelsens arbete
Bildreportage – Alla lappgetter är inte vita
Artikel – Om hö och kyla (R. Olsson)

Nr 3/-04 (sv-vit, A5)

Om getter och getskötsel av Eva Fägerborg., Nordiska museet
Getraser – Saanen, Toggenburg, Anglo-nubisk och Angora

Nr 2/-04 (färg, A5)

Hur är killingläget?
Artikel – getternas könsmognad
Bilder på jämtgetter, bl a Aspås Nora och Skånes Djurparks getter

Nr 1/-04 (sv-vit, A5)

Medlems- och rasregister

2003

Nr 4/-03 (färg, A5)

Linné om boskapsskötsel på 1700-talet
Kulturens Östarp – presentation av vice ordförande Lars Göran Göransson
Julklappen och julbocken
Bilder på göingegetter från arrangemanget Kultur och häst på Östarp
Förlorar vi getter i onödan? Sjuka getter
Rapport från ystningskursen med Boel Bindby
Bilder på Valterstens göingegetter

Nr 3/-03 (sv-vit, A5)

Från vilda till tama getter – Temanummer om getens historia

Nr 2/-03 (färg, A5)

Kassörskan har ordet – Marie Larsson presenterar sig
Artikel – Getbete och hinderdon (R. Olsson)
Färgbilder på jämtgetter
Rapport från årsmötet i Valtersten

Nr 1/-03 (sv-vit, A5)

Måste vi märka våra getter – och hur går vi i så fall till väga?
Scrapie
Foto lappgetter
Rapport från lappgetternas genbank (R. Olsson)
Lantrasforum i Nässjö

2002

Nr 2/-02 (färg, A5)

Temanummer – Lappgetter
Foton på lappgetter
Lappgetterna från Fatmomakke
När Lappgetterna kom till Umeå
Gethistoria från övre Norrland

Nr 1/-02(färg, A5)

Rapport från årsmötet i Skånes Djurpark
Visor och ramsor om getter
Recept på vitmögelost
Bilder på Backagårdens jämtgetter
Medlemsregister

2001

Nr 3-4/-01 (färg, A5)

Medlemsregister
Vad är listeria?
Nytt från ”Farbror Sven” på Jordbruksverket
Kan man äta getkött?
Bilder på jämtgetter och göingegetter

Nr 2/-01 (färg, A5)

Får och getter – CAE och Maedi-visna
En resa till Dalarna
Årsmötet på Kulturens Östarp
Bilder på göingegetter
Skinnberedning anno 1868
Produktionsplatsnummer och öronbrickor
Skrock och magi

Nr 1/-01 (färg, A5)

Getfödsel i bild
Vad skall geten heta? Lista över använda göingegetnamn
Fodertips: Alger
Getter förr – Minnen av gethagen i Hässleholms hembygdspark

2000

Nr 4/-00 (färg, A5)

Inga Arvidssons bock Artur
Att CAE-testa sina getter
Recept på fetaost
Gör en julbock i halm
Getter från förr – om Carl Petter i Norra Mellby, Skåne i början av 1900-talet (Håkan Månsson)

Nr 3/-00 (färg, A5)

Mina första getter (Inga Arvidsson om sina getter från Finspång)
Lantrasdagen i Skänninge
Recept på ålandspannkaka
Göingebockarna som spermatappades
Getskötsel året runt, del 4 om prunst och dräktighet
Getter från förr, av Joakim Karlsson

Nr 2/-00 (färg, A5)

Att fylla i genbanksintyg
Getskötsel året runt (del 3)
Hur vi blev med get! Familjen Svensson i Hamnäs, Hälsingland berättar.
Ny allmogeget i Norrköping?
Bilder på göingegetter och jämtgetter
Getter från förra sekelskiftet
Reportage från spermatappningen av göingebockarna
Årsmötet på Fredriksdal, Helsingborg
Medlemsregister

Nr 1/-00 (färg, A5)

Debatten om CAE fortsätter – vet. Åsa Lindqvist svarar på frågor från nr 3 1999
Getskötsel året runt (del 2)
Att förlora en killing
Boktips
Bilder på göingegetter och jämtgetter
Getter från förr – bilder från getpromenad i skånska Perstorp

1999

Nr 4/-99 (färg, A5)

Getskötsel året runt – del ett av fyra
Bilder på göingegetter och jämtgetter
Julbocken i folktron
Melissa – agilitygeten (del 2)
Lantrasdagen i Mjölby

Nr 3/-99

Saknas

Nr 2/-99 (färg, A5)

Sjukdomen CAE hos svenska getter av Åsa Lindqvist, ledare för CAE-programmet
Bilder på göingegetter och jämtgetter
Geten som dragare
Bockförare Eliasson från Röke, tidigt 1900-tal
Årsmötet på Stättareds gård, Kungsbacka

Nr 1/-99 (färg, A5)

Reflektioner från en medlem
Genbanksinformation
Gårdsvandringar
Bilder på jämtgetter på Gammelvala
Getter förr – F. Brink, född 1871 i Pjätteryd (från folklivsarkivet)

1998

Nr 4/-98 (färg, A5)

Rapport från Skånedagarna i Höör
Getter förr – Anna Svensson i Skåne, Örkened, född 1870, berättar
Jordbruksverket informerar om märkning och journalföring
Recept på Camenbert, Feta och Mese

Nr 3/-98 (färg, A5)

Sjukdomar – Chlamydia
Getter förr – John Nilsson, f. i V. Karup, Skåne 1875 och Frans Johansson f. i Ö. Karup, Skåne 1858
Bilder på göingegetter
Mitt första år med göingegetter – Anette Isacsson berättar
Recept på ostar med vitmögel

Nr 2/-98 (färg, A5)

Rapport från årsmötet på Ingeborrarpsgården i Örkelljunga
Hur jag blev med get – Inger Magnusson berättar om sina jämtgetter
Getvård – om avhorning och klövvård ur Erik Sjödins bok Getter
Getter förr – K.H. Lundmark, Malå socken i Lappland berättar
Recept – norrländsk kaffeost

Nr 1/-98 (färg, A5)

Getter förr – Enoch Nilsson, född 1875 i Virestad, Småland (från folklivsarkivet)
Sjukdomar – pares och jodbrist
Getter – drömtydning
Presentation av kassör Joakim Karlsson och styrelseledamot Kerstin Ryhrberger
Hur jag blev med get – Johnny Häll berättar om sina jämtgetter
Recept på ostkaka

1997

Nr 2/-97 (färg, A5)

Lena Mörk om CAE
Hur jag blev med get – Susanne Damm berättar
Familjedag på Skånes Djurpark
Sjukdomar – Böldsjuka, munskorv, livmoderomvridning och sterilitet
Om getens utfodring från 1910 (forts. från föreg. nr)
Recept på getgryta

Nr 1/-97 (färg, A5)

Presentation av genbanksansvariga Ronny Olsson (göingeget) och Erland Wadsten (jämtget)
Dekaler och affischer
Sjukdomar – kvarbliven efterbörd, löss, bandmask
Hur jag blev med get – Kerstin Ryhrberger berättar om sina göingegetter
Rapport från årsmötet
Susannes getost – recept
Om getskötsel från 1910

1996

Nr 2/-96 (färg, A5)

Presentation av styrelseledamöterna Kenneth Oscarsson, Lena Mörk, Sigbritt Holmberg och Dag
Lernstad
Om getraser ur ”Husdjurslära för de lägre lantbruksläroverken”
Sjukdomar – Skabb, ringorm och rakitis
Recept på rörost från Medelpad
Bild på jämtgetter hos Engla Persson i Aspås

Nr 1/-96

Saknas

1995

Saknas helt

1994 (sv-vit, A4)

Nr 1/-94 (Allra första numret av Heidrun)

Göingegetens ursprung (ill. med foto på Sigbritts första get Malin)
CAE hos get – smittsam förlamning (av K-E Hammarberg)
Ska vi bevara genom att slå ihjäl?