Kan getter bli människans bästa vän?

Getter har förmågan att kommunicera med människor som andra domesticerade djur, såsom hundar och hästar, enligt forskare från Queen Mary University of London (QMUL). Och vi som har getter har inte svårt att instämma i detta. Så vad har de då mer att säga om våra getter, dessa forskare.

I tidskriften Biology Letters, presenterar de sina senaste rön om getternas förmåga att tillsammans med sina skötare lösa ganska komplexa problem. Getter som står inför ett problem som de inte själva kan lösa stirrar på sina skötare, den sett en get i vitögat förstår innebörden av att “kasta ett getöga”, för att få någon vägledning därifrån till nästa steg och getterna ändrade också sina beteenden beroende på skötarens minspel och handlingar.

För att undersöka detta tränade forskningsteamet tillsammans med skötare getterna i att avlägsna ett lock från en burk och när de lyckades fick de en belöning. I det slutliga testet gjorde de dock belöningen otillgänglig eller åtminstone åtminstone svåråtkomlig och studerade därefter getternas reaktion. Denna varierade beroende på om teamet/skötaren stod vända med ansiktet mot getterna eller med ryggen mot dem.

Getterna tittade också, blicken gick fram och tillbaka, på den otillgängliga belöningen å ena sidan och sina skötare å den andra, i synnerhet då skötarens blick var vänd mot getterna.

En av forskarna uttryckte sig på ungefär följande sätt: “Getter tittar på människor på samma sätt som hundar gör när de ber om något som är utom räckhåll. Våra resultat ger belägg för att getterna har förmåga till att kommunicera i ganska komplexa situationer med människor.” Getter var ju också en av de första arter som människan domesticerade – eller rättare sagt: det var geten som domesticerade människan! (läs mer om det här) – så det har funnits tid att utveckla ungefär samma beteenden som andra husdjur eller arbetsdjur uppvisar, såsom hundar och hästar.

Forskningen visar också att domesticeringen hade en mycket större inverkan på kommunikationen mellan människa och djur än man tidigare trott. Man har i andra sammanhang till exempel kunnat visa att hjärnan hos hundar förändrades från det att de domesticerades till det att de blev sällskapsdjur.

Getter domesticerades ju för omkring 10.000 år sedan och vi som har getter vet redan att de är smartare än sitt rykte, men dessa forskningsresultat visar också att de kan kommunicera och interagera med sina skötare och lösa ganska komplicerade problem även om de ännu inte har blivit husdjur eller sällskapsdjur.

Forskarna hoppas att studien ska leda till en bättre förståelse av hur skickliga våra domesticerade djur är vad dels gäller att lösa problem och dels att interagera med människor. De har helt enkelt utvecklat kognitiva förmågor som åtminstone borde leda till att förbättra djurskyddet i allmänhet.