Ny teknik i gethagen


Intresset för en ny teknik i gethagen växer. När man första gången hör det låter det lite hemskt. Innebörden är ju att betesdjur förses med ett GPS-halsband som kan dela ut elstötar när djuren korsar en för dem osynlig gräns.

Men vad innebär detta? För getterna och för getägarna?

Djuren kan till att börja med  släppas fria i ett större område än vad de vanligtvis har till sitt förfogande i en hage. Om vi inte behövde stängsla in djuren skulle större områden kunna bli tillgängliga för bete. Att stängsla in nya eller tillfälliga beten är väldigt arbetskrävande och kostsamt. Det finns mycket betesmark i Sverige som har vuxit igen, och som man skulle kunna ta i bruk för att på så vis förbättra den biologiska mångfalden. På detta sätt skulle man också kunna beta av delar av naturreservat, otillgängliga marker, kraftledningsgator i skogen, mark som ska förberedas för odling, med mera. När som helst kan man ändra gränserna för betesområdet genom att rita in de nya gränserna på sin surfplatta. Med ett knapptryck upprättas sedan det nya osynliga stängslet

GPS-sändaren, som alla getterna bär, styr dem med både ljudsignaler och elstötar.  När en get närmar sig gränsen ger halsbandet först ifrån sig en varningssignal. Om geten trots denna signal inte vänder om får den först en, och därefter upp till tre efterföljande, elstötar. Även om det inte är behagligt att få dessa stötar ska man komma ihåg att de bara motsvarar ca 20 % av strömmen från vanliga strömförande staket eller trådar. Forskning har också visat att getterna lär sig att känna igen ljudsignalerna, även om inlärningskurvan var individuell, varvid de backar bort från området där ljudsignalen började. 

En norsk get med ett halsband.

Systemet varnar också djurägaren så fort en get korsat gränsen.

I Sverige är elhalsbanden ännu inte tillåtna, men projekt pågår för att undersöka effekterna av dessa och förhoppningen hos många getskötare, och andra djurägare, är att Jordbruksverket ska kunna godkänna denna nya teknik inom en snar framtid. De behöver bara övertygas om att det finns många fördelar med den nya tekniken jämfört med traditionella elstängsel.

Läs mer: Malin Reimeskog , Virtuella stängsel för getter (Capra hircus) – effekter på välfärden. Examensarbete vid SLU, 2020.